SAN FRANCISCO – Konferencja RSA 2014 – firma Check Point Software Technologies zaprezentowała nową architekturę bezpieczeństwa ,którą określa jako modułową, wydajną i pewną.

CheckPoint nazywa ją ochronę definiowaną programowo (Software-defined Protection (SDP)) i określa jej architekturę jako podejście trójwarstwowe składające się z zabezpieczeń, kontroli i zarządzania.

“Architektura oddziela warstwę sterowania od warstwy zabezpieczeń, umożliwiając stabilne i wysoce niezawodne punkty zabezpieczeń, pobierając aktualizacje ochrony w czasie rzeczywistym z warstwy sterowania opartej o aplikację” wyjaśnia Check Point. “SDP przetwarza natychmiast nowe definicje zagrożeń na odpowiednie zabezpieczenia”

“Struktura zagrożeń stała się znacznie bardziej skomplikowana i jednocześnie wzrosła złożoność środowisk IT w przedsiębiorstwach. Przedsiębiorstwa szukają rozwiązania, aby stać się bardziej bezpieczne, ale w sposób, który jest do opanowania i prosty w użyciu. SDP to dzisiejsza architektura bezpieczeństwa dla przyszłych zagrożeń, jest prosta , elastyczna i pozwala wydajnie przekonwertować definicje zagrożeń na procedury ochronne w czasie rzeczywistym” – powiedział Amnon Bar-Lev, dyrektor w Check Point Software Technologies .

” Ochrona definiowana programowo Check Point jest architekturą bezpieczeństwa, które po prostu jest praktyczna.” powiedział Dan Meyer , wiceprezes ds. technologii w Carmel Partners. “Metody ataków zmieniły się radykalnie na przestrzeni lat , a SDP stanowi bardzo inteligentną zmianę w ochronie organizacji różnej wielkości w sposób pragmatyczny , modułowy i bezpieczny”.

” Oferując architekturę bezpieczeństwa podporządkowaną funkcjonalności, zagrożeniom i potrzebom, Check Point Software zdefiniował plan, który pomaga lepiej definiować bezpieczeństwo przedsiębiorstwa, uwzględniając zarówno obecną strukturę IT w firmie, jak i rosnącą ilość zagrożeń” powiedział Charles Kolodgy ,  wiceprezes d/s badań z zespołu IDC Security Products.

” Istnieje wiele produktów bezpieczeństwa, które są reaktywne i mają charakter taktyczny, a nie są zorientowane architektonicznie. Opracowaliśmy SDB w aby wypełnić tę lukę i dać organizacjom sprawną i bezpieczną infrastrukturę bezpieczeństwa” podsumował Bar – Lev.

Więcej informacji na temat tego rozwiązania można znaleźć na stronie producenta (PDF w jęz. ang.)