isaca-logoISACA, stowarzyszenie non profit obsługujących 100.000 specjalistów IT na świecie, przeprowadziła badanie wśród ponad 4500 członków z 83 krajów, w tym 980 członków w Europie.

Wyniki europejskiej edycji badania pokazują powolny wzrost akceptacji na wykorzystanie własnych urządzeń (BYOD) w miejscu pracy, z 28% organizacji swobodnie dopuszczających stosowanie osobistych urządzeń mobilnych do pracy, w porównaniu z 34% w Ameryce Północnej, a 48% w Oceanii. Zanotowano również ponad 20-procentowy spadek ilości przedsiębiorstw, które zabraniają BYOD (spadek z 58% do 30%).

Ponad połowa (54%) specjalistów z branży IT w Europie nadal uważa, że ryzyko BYOD przewyższa korzyści. 15% osób uważa, że korzyści przewyższają zagrożenia, a 31% uważa, że korzyści i ryzyka są zrównoważone. Jednak, pomimo ryzyka, 26% przedsiębiorstw nadal nie ma polityki bezpieczeństwa która uwzględniałaby BYOD. Aby pomóc w kontroli oraz obniżyć ryzyko BYOD przedsiębiorstwa w Europie wykorzystują: Szyfrowanie (48%) System zarządzania hasłami (44%) możliwości zdalnego „czyszczenia” urządzeń (37%)

“Przedsiębiorstwa w Europie dołączają do globalnego trendu aby zezwalać pracownikom na pracę za pomocą własnych urządzeń, zacierają się przez to granice między pracą i czynnościami prywatnymi. Użytkowanie prywatnych komputerów lub urządzeń przenośnych, zazwyczaj trudniejszych do zabezpieczenia od urządzeń firmowych – może zwiększyć ryzyko naruszenia bezpieczeństwa danych, zarażenia wirusami i złośliwym oprogramowaniem. Polityki bezpieczeństwa oraz procedury dostępowe muszą wymuszać szkolenia pracowników i wprowadzenie zabezpieczeń chroniących przedsiębiorstwa i ich pracowników ” powiedział Ramzes Gallego, CISM, CGEIT, CISSP, SCPM, CCSK, strateg bezpieczeństwa i ewangelista w Quest Software, Dell Company i międzynarodowy wiceprezes ISACA.

Badanie pokazuje również, że przedsiębiorstwa w Europie coraz częściej zezwalają pracownikom na korzystanie z ich służbowych komputerów do osobistych działań. Prawie 67% przedsiębiorstw pozwala pracownikom na dostęp do serwisów społecznościowych ze sprzętu służbowego (34% z nich nakładając pewne ograniczenia), a 73% pozwalają pracownikom na zakupy w sklepie on-line (38% swobodnie, a 35% posiada pewne ograniczenia). Działania pracowników, które członkowie ISACA zaliczają do kategorii wysokiego ryzyka to przechowywanie służbowych haseł na osobistych urządzeniach (80% mówi, że stwarza wysokie ryzyko dla przedsiębiorstwa) i korzystanie z internetowego udostępniania plików, np.  Google Docs czy Dropbox dla dokumentów służbowych bez zgody spółki (71 %). Ponad połowa (63%) organizacji zabrania korzystania z usługi udostępniania plików dla dokumentów firmowych.

Pełne informacje (w j. angielskim) dostępne są na stronie ISACA.