HeadStart Restore

Szybkie odtworzenie serwera po awarii

 

Dzięki programowi ShadowProtect automatycznie wykonywane są backupy serwerów do wskazanej lokalizacji, jednak samo posiadanie aktualnej kopii zapasowej to dopiero połowa sukcesu. W przypadku awarii, bardzo ważnym staje się czas potrzebny na odzyskanie dostępu do danych i aplikacji biznesowych. Rozwiązanie StorageCraft pozwala skrócić ten czas do zaledwie kilku minut, nawet w przypadku backupu obejmującego wiele terabajtów danych, a tym samym, ograniczyć skutki awarii do absolutnego minimum.

Jest to możliwe dzięki zastosowaniu w programie firmy StorageCraft autorskiej technologii HeadStart Restore. Technologia ta pozwala na jednoczesne odtwarzanie backupu na maszynie wirtualnej, w czasie gdy backupowany serwer pracuje i tworzone są kolejne backupy przyrostowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu, w momencie awarii administrator nie musi martwić się czasem potrzebnym na odtworzenie danych, ponieważ posiada już odtworzony prawie cały backup w postaci maszyny wirtualnej. Administrator finalizuje zadanie, dodaje ostatnie pliki przyrostowe i uruchamia serwer wirtualny w kilkanaście minut od momentu wystąpienia awarii.

Uruchamiając serwer w postaci maszyny wirtualnej z użyciem technologii HeadStart Restore przywracane są wszystkie dane, aplikacje i system operacyjny, dzięki czemu firma nie zostaje narażona na wysokie koszty związane z przestojem w pracy serwera. Co istotne, wraz z uruchomieniem serwera w postaci wirtualnej, kontynuowane jest zadanie backupu danych, dzięki czemu cały czas mamy kopię zapasową danych.

Technologia HSR wymaga dodatkowej licencji.