NETASQ Virtual Appliance to ochrona klasy UTM w formie wirtualnej maszyny, pracującej w środowiskach VMware lub Citrix, zapewniająca wszystkie funkcjonalności znane z fizycznych urządzeń NETASQ.

virtual1Korzyści płynące z wirtualizacji są oczywiste: redukcja kosztów, optymalizacja zasobów, łatwiejsze uruchamianie i zarządzanie usługami, jak również szybsze odzyskiwanie danych.

W środowiskach zwirtualizowanych wiele maszyn wirtualnych zlokalizowanych jest na jednej platformie sprzętowej. Serwery pocztowe i www, tradycyjnie zlokalizowane w strefie DMZ, mogą się zatem znajdować w tym samym środowisku, co serwery produkcyjne, potencjalnie zwiększając dostępność tych ostatnich. Przy przejściu ze środowiska fizycznego do wirtualnego konieczne jest utrzymanie pożądanego poziomu ochrony również w ruchu pomiędzy wirtualnymi serwerami znajdującymi się na jednym serwerze fizycznym. Taką rolę najlepiej spełnia wirtualne urządzenie zabezpieczające – wtedy ruch nie musi być już wyprowadzany ze środowiska wirtualnego na firewalle fizyczne. Dodatkowo wirtualne urządzenie zabezpieczające umożliwia korzystanie w pełni z ogólnych zalet wirtualizacji m.in. równoważenia obciążenia, możliwości przenoszenia i szybkiego odzyskiwania danych.

OCHRONA SIECI DZIĘKI WIRTUALNYM ROZWIĄZANIOM NETASQ

 

Zintegrowany na poziomie jądra systemu operacyjnego firewall wraz z systemem wykrywania włamań (IDS/IPS) dnia zerowego stanowi podstawę wszystkich urządzeń wirtualnych NETASQ. Dzięki analizie protokołów i aplikacji sieci silnik NETASQ wykrywa i blokuje zagrożenia, zdecydowanie zmniejszając ryzyko fałszywego alarmu dzięki analizie behawioralnej połączonej z szeregiem baz sygnatur kontekstowych. Wirtualne rozwiązania NETASQ pozwalają również na ochronę przed wirusami, spamem oraz zagrożeniami płynącymi z Internetu, dzięki wyposażeniu w filtr URL. NETASQ seria V zapewnia także ochronę dla ruchu VoIP i wspiera tunele IPSec i SSL VPN, gwarantując pełną ochronę dla komunikacji sieciowej.

Podstawowe parametry rozwiązań NETASQ Virtual Appliance:

 

tabela_1

 

 

 

 

 

tabela_2