ShadowControl CMD

Monitorowanie stanu backupów w sieci

 

ShadowControl_CMD_Logo

 

StorageCraft ShadowControl CMD jest rozwiązaniem do monitorowania stanu backupów w sieci. Informuje administratora o krytycznych parametrach związanych z wykonaniem backupów na poszczególnych maszynach, tym samym gwarantuje, że ich jakość jest zgodna z oczekiwaniami.

Administrator ma możliwość wyboru parametrów, które będą monitorowane dla poszczególnych maszyn czy grup maszyn oraz progów, których przekroczenie będzie raportowane. W zależności od potrzeb śledzone mogą być takie zdarzenia jak: liczba następujących po sobie backupów zakończonych niepowodzeniem, przekroczenie przez backup określonej wielkości, ograniczona ilość miejsca na dysku, na którym wykonywany jest backup czy nadmierne obciążenie systemu przez proces backupu.

Raporty dotyczące stanu backupu mogą być generowane i wysyłane do odpowiedzialnych administratorów codziennie, tygodniowo lub miesięcznie.

Najważniejsze funkcje

Monitoring

Program pozwala na zdalne monitorowanie statusu backupów wykonywanych przy użyciu programu StorageCraft ShadowProtect na stacjach roboczych, notebookach oraz serwerach.

 Wielopoziomowa struktura

Administrator może śledzić stan poszczególnych backupów z kilku poziomów, w zależności od złożoności sieci. Backupowane maszyny mogą być połączone w grupy i organizacje odwzorowujące rzeczywistą strukturę firmy lub specyficzne potrzeby związane z bezpieczeństwem danych.

 Powiadomienia mailem

Regularne tworzenie backupu jest bardzo ważne. Rozwiązania StorageCraft pozwalają na regularne wysyłanie powiadomień do administratora, informujących o ewentualnych problemach, które mogły się podczas jego tworzenia pojawić.

 Parametry backupu

Administrator może zdecydować, jakie parametry związane z tworzeniem backupu są dla niego ważne i powinny być monitorowane. Wśród parametrów, które mogą być śledzone są między innymi: rozmiar pliku z backupem, ilość wolnego miejsca na dysku, poziom wykorzystania zasobów komputera przez backup, ilość prób wykonania backupu zakończonych niepowodzeniem.

 Raportowanie

Raporty dotyczące stanu backupowanych maszyn mogą być generowane i wysyłane do wybranych administratorów codziennie, raz w tygodniu lub raz w miesiącu.

 Konsola zarządzająca w przeglądarce

Konsola zarządzająca programu ShadowControl CMD dostępna jest z poziomu przeglądarki internetowej.

Zainteresowała Cię oferta? Prosimy o kontakt!