Backup i odzyskiwanie danych dla serwerów Linux

StorageCraft ShadowProtect SPX to system do łatwego tworzenia backupu serwerów pracujących pod systemem Linux i szybkiego przywracania ich do działania w przypadku awarii. Oprogramowanie pozwala na zabezpieczenie systemów Ubuntu 12.04, CentOS 6 i Red Hat Enterprise Linux 6 działających w postaci maszyn fizycznych oraz wirtualnych.

StorageCraft ShadowProtect SPX pozwala na rejestrowanie zmian zachodzących na serwerze nawet w 15 minutowych odstępach tak, by w przypadku awarii zbackupowane dane były możliwie jak najbardziej aktualne. Unikalne podejście do zagadnienia odzyskiwania danych po awarii umożliwia przywrócenie usług uszkodzonego serwera w ciągu zaledwie kilku minut, redukując wpływ awarii na prowadzoną działalność do absolutnego minimum.

Zastosowany w rozwiązaniu ShadowProtect SPX nowy interfejs pozwala na bardzo srpawne zarządzanie zadania backupu. W zależności od strategii wybranej przez administratora, pełny backup serwera może zostać wykonany jednorazowo lub być wykonywany okresowo w wybrane dni tygodnia czy miesiąca. Pozostałe backupy są backupami przyrostowymi (incremental backups), które są zwykle stosunkowo niewielkie, a ich wykonywanie nie wpływa na bieżącą pracę serwera. Pozwala to wykonywać regularne backupy także podczas normalnej pracy systemu w ciągu dnia, co ma zasadnicze znaczenie dla jakości ochrony zapewnianej przez system backupu StorageCraft.
Backup może zostać utworzony na praktycznie dowolnym nośniku lub zasobie sieciowym. Dodatkowo, może być automatycznie replikowany do innej lokalizacji, aby zapewnić jego dostępność w razie zniszczenia lub uszkodzenia backupu podstawowego. Replikacja może być wykonana na dysk w sieci lokalnej, zasób FTP lub do chmury (funkcja wymaga dodatkowej licencji).

Rozwiązanie ShadowProtect SPX wspiera nastepujące systemy fizyczne:

Ubuntu 12.04 (64-bit)
CentOS 6 (64-bit)
RedHat Enterprise Linux 6 (64-bit)

Funkcje w standardowej licencji

Szybki dostęp do zbackupowanego systemu w postaci wirtualnej (VirtualBoot)

Odzyskiwanie pojedynczych plików lub folderów (Montowanie)

Odtwarzanie backupu po awarii sprzętu w technologii BareMetal Recovery

Hot backup

Zarządzanie zadaniami backupu

Replikacja na dysk lokalny lub zewnętrzny

Funkcje dodatkowe

Szybkie odtwarzanie serwera (HeadStart Restore)

Replikacja w sieci LAN, WAN lub serwer FTP (ImageManager iFTP)

Replikacja na zewnątrz przy słabym łączu (ImageManager ShadowStream)