Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak kosztowne dla przedsiębiorstwa jest utrzymanie własnego działu IT, zajmującego się tylko i wyłącznie obsługą wewnętrznych systemów informatycznych. Wiemy, jak drogie jest cykliczne podnoszenie kwalifikacji pracowników.  Wiemy, jak ważne są firmowe dane i jakże kluczowym elementem jest zapewnienie ich bezpieczeństwa. Wiemy, że najwięcej awarii systemów zdarza się właśnie wtedy, […]