Backup i odzyskiwanie danych dla stacji roboczych i laptopów

ShadowProtect_5_Desktop_Logo

StorageCraft ShadowProtect Desktop to rozwiązanie do tworzenia backupu dysków stacji roboczych i notebooków, pracujących pod systemem Windows, oraz szybkiego przywracania dostępu do danych w przypadku awarii.

W związku z coraz większym rozproszeniem systemów IT coraz więcej ważnych danych przechowywanych jest bezpośrednio na stacjach roboczych użytkowników czy na laptopach. W tej sytuacji tworzenie kopii zapasowych wyłącznie danych i programów przechowywanych na serwerach firmowych przestało wystarczać.

W przypadku awarii lub utraty laptopa wiele ważnych danych (zapisanych wyłącznie na dyskach twardych tej maszyny) może zostać bezpowrotnie utraconych, co często stanowi realną stratę dla firmy.

Dlatego nowoczesne systemy tworzenia kopii zapasowych (backupu) obejmują nie tylko dane i programy przechowywane na serwerach firmy, ale także na stacjach roboczych użytkowników oraz laptopach pracowników mobilnych.

 Do góry

Kluczowe korzyści

  • backup obrazu dysku wraz ze wszystkimi danymi, aplikacjami i systemem operacyjnym,
  • odzyskiwanie całego obrazu dysku (systemu operacyjnego, danych i aplikacji) w jednym kroku – technologia bare-metal recovery,
  • możliwość odzyskiwania z backupu pojedynczych plików lub folderów,
  • minimalny czas odzyskiwania dostępu do w pełni sprawnego komputera po awarii,
  • technologia VirtualBoot, pozwalająca na szybkie przywrócenie do działania uszkodzonego komputera jako maszyny wirtualnej,
  • odtwarzanie obrazu dysku na zupełnie innym sprzęcie – technologia Hardware Independent Restore,
  • szyfrowanie backupu algorytmem AES 256,
  • backup przez łącze 3G lub WiFi,
  • replikacja danych na dysk lokalny, sieciowy lub do chmury.

Dostosowany do Twoich potrzeb

ShadowProtect pozwala na dostosowanie strategii i częstotliwości wykonywania backupów do potrzeb każdego użytkownika. Jeżeli informacje na Twoim dysku są bardzo często aktualizowane, backup może być wykonywany nawet co 15 minut. Po jednorazowym wykonaniu pełnego backupu, kolejne są tzw. backupami przyrostowymi (incremental backup) i zwykle nie są większe niż kilka czy kilkanaście megabajtów. Dzięki temu przesłanie takiej aktualizacji backupu przez łącze 3G czy WiFi do centrali firmy nie stanowi żadnej trudności. Pozwala to na zapewnienie pełnej ochrony danych przechowywanych na dyskach laptopów pracowników mobilnych.

Backup może być utworzony i przechowywany na praktycznie dowolnym nośniku, do którego masz dostęp. Może to być zewnętrzny dysk USB, dysk innego komputera w tej samej sieci lokalnej, dysk sieciowy lub płyta CD lub DVD. Dodatkowo, utworzony backup może być automatycznie replikowany do innej lokalizacji, tak aby zapewnić jego dostępność w razie fizycznego zniszczenia podstawowej kopii zapasowej. Replikacja może być wykonana na dysk lokalny, sieciowy, serwer FTP lub do chmury.

 Do góry

Najważniejsze funkcje

Backup jako obraz dysku

Backup obejmuje zawsze cały dysk lub partycję – tworzony jest tzw. obraz dysku. Daje to 100% gwarancji, że wszystkie ważne dane zostaną podczas backupu uwzględnione, bez względu na to, gdzie zostały zapisane na dysku. Co ważne, backup obejmuje także programy zainstalowane na dysku, system operacyjny i jego ustawienia.

 

Odzyskiwanie danych

Posiadanie backupu to połowa sukcesu. Gdy dojdzie do awarii, kluczowy staje się czas i sprawność odtworzenia zbackupowanych danych. Rozwiązanie firmy StorageCraft pozwala odtwarzać dane nie tylko na nowym sprzęcie, ale również na zupełnie innym sprzęcie niż ten, z którego backup był wcześniej wykonany (dzięki technologii Hardware Independent Restore). Cały proces przebiega z minimalnym zaangażowaniem użytkownika, co skutecznie skraca czas odtwarzania danych.

 

Odzyskiwanie plików i folderów
W StorageCraft tworzymy zawsze backup całego dysku (obraz dysku), ale odzyskiwać możesz także pojedyncze pliki czy foldery. Jednym kliknięciem podłączasz backup jako kolejny dysk logiczny i możesz przeglądać, kopiować lub nawet edytować zapisane na nim dane.

 

VirtualBoot
VirtualBoot jest narzędziem, które pozwala odtworzyć w ciągu zaledwie kilku minut z backupu wierną kopię komputera jako maszynę wirtualną. Odszukaj najbardziej aktualny backup, kilknij na niego prawym przyciskiem myszki i wybierz z menu opcję VirtualBoot. Po chwili będziesz mógł zalogować się do wirtualnej kopii swojego komputera.

 

Konwersja do maszyny wirtualnej
StorageCraft ShadowProtect pozwala na przekształcenie backupu, utworzonego na maszynach fizycznych, na plik w formacie .VHD lub .VMDK i uruchomienia go jako maszyny wirtualnej. Jest to szczególnie wygodna funkcjonalność w środowiskach mocno zwirtualizowanych, gdzie uszkodzoną maszynę fizyczną można łatwo zastąpić kolejną maszyną wirtualną.

 

Konsola zarządzająca
StorageCraft ShadowProtect wyposażony jest w system centralnej instalacji i administracji. Administrator sieci z centralnej lokalizacji może zainicjować instalację i skonfigurować backup na stacjach roboczych i serwerach pracujących w sieci lokalnej.

 

Weryfikacja backupu
Tworząc i przechowując backup chcesz mieć 100% pewności, że w razie potrzeby będziesz mógł z niego skorzystać. Dlatego każdy backup, zaraz po utworzeniu, jest automatycznie weryfikowany. Dodatkowo, możliwe jest ustalenie okresu, po którym kopie zapasowe powinny być ponownie weryfikowane pod kątem ich przydatności do użycia.

 

Powiadomienia mailem
Regularne tworzenie backupu jest bardzo ważne. Rozwiązania StorageCraft pozwalają na regularne wysyłanie powiadomień do administratora, informujących o aktualnym stanie wykonania backupu i o ewentualnych problemach, które mogły się podczas jego tworzenia pojawić.

 

Konsolidacja backupów przyrostowych
Tworzenie backupu łączy się zawsze z koniecznością przechowywania znacznych ilości danych. Aby ograniczyć ich ilość, w rozwiązaniach StorageCraft stosowane są mechanizmy konsolidacji tworzonych backupów. Codzienne backupy przyrostowe mogą być łączone (konsolidowane) w backupy dzienne, tygodniowe i miesięczne.

 Do góry