Backup i odzyskiwanie danych dla serwerów Windows

ShadowProtect_5_Server_Logo

StorageCraft ShadowProtect Server to system do łatwego tworzenia backupu serwerów Windows i szybkiego przywracania ich do działania w przypadku awarii.

StorageCraft ShadowProtect Server pozwala na rejestrowanie zmian zachodzących na serwerze nawet w 15 minutowych odstępach tak, aby w przypadku awarii dysku czy serwera zbackupowane dane były możliwie jak najbardziej aktualne. Unikalne podejście do zagadnienia odzyskiwania danych po awarii umożliwia przywrócenie usług uszkodzonego serwera w ciągu zaledwie kilku minut, co ogranicza wpływ awarii na prowadzoną działalność do absolutnego minimum.

Do góry

Kluczowe korzyści

  • backup obrazu dysku serwera wraz ze wszystkimi danymi, aplikacjami i systemem operacyjnym,
  • hot backup baz danych, takich jak MS Exchange czy MS SQL z wykorzystaniem technologii Microsoft VSS
  • odzyskiwanie całego obrazu dysku w jednym kroku – technologia bare-metal recovery,
  • możliwość odzyskiwania z backupu pojedynczych plików i folderów,
  • możliwość odzyskiwania z backupu baz MS SQL i systemu MS Exchange,
  • odtwarzanie obrazu dysku na zupełnie innym sprzęcie – technologia Hardware Independent Restore,
  • technologie VirtualBoot i HeadStart Restore, pozwalające na skrócenie czasu odzyskiwania danych z serwera po awarii do absolutnego minimum,
  • szyfrowanie backupu algorytmem AES 256,
  • replikacja backupu na dysk lokalny, sieciowy lub do chmury.

 

Dostosowany do Twoich potrzeb

W zależności od strategii wybranej przez administratora, pełny backup serwera może zostać wykonany jednorazowo lub być wykonywany okresowo w wybrane dni tygodnia czy miesiąca. Pozostałe backupy są backupami przyrostowymi (incremental backup), które są zwykle stosunkowo niewielkie i ich wykonywanie nie wpływa na bieżącą pracę serwera. Pozwala to na wykonywanie regularnych backupów także w ciągu dnia, podczas normalnej pracy systemu, co ma zasadnicze znaczenie dla jakości ochrony zapewnianej przez system backupu StorageCraft.

Backup może zostać utworzony na praktycznie dowolnym nośniku lub zasobie sieciowym. Dodatkowo, może być automatycznie replikowany do innej lokalizacji, aby zapewnić jego dostępność w razie zniszczenia lub uszkodzenia backupu podstawowego. Replikacja może być wykonana na dysk w sieci lokalnej, zasób FTP lub do chmury (ta funkcjonalność wymaga dodatkowej licencji).

Do góry

Najważniejsze funkcje

Backup jako obraz dysku
Backup obejmuje zawsze cały dysk lub wybraną partycję, dzięki czemu powstaje kopia zapasowa wszystkich danych przechowywanych na serwerze, wszystkich aplikacji oraz samego systemu operacyjnego wraz z pełną konfiguracją. Backup jest wykonywany jako obraz całego dysku z wykorzystaniem sterownika VSS StorageCraft, który jest jedynym na rynku sterownikiem VSS w pełni certyfikowanym przez Microsoft, co gwarantuje, że migawka (snapshot), której backup jest tworzony, wykonywana jest bardzo szybko i stabilnie.

 

Odzyskiwanie danych
Posiadanie backupu to dopiero połowa sukcesu. Gdy dojdzie do awarii, kluczowe znaczenie ma czas potrzebny na odzyskanie dostępu do danych i aplikacji. Im mniej czasu upłynie, tym krótszy przestój w pracy i mniejsze straty spowodowane przez awarię. W przypadku rozwiązań StorageCraft czas ten może być ograniczony do zaledwie kilku minut, niezależnie od rozmiarów backupu.

 

Odzyskiwanie plików i folderów
Jeżeli uszkodzony serwer był jedynie serwerem plików, bardzo prostym i szybkim sposobem na przywrócenie dostępu do jego danych jest podłączenie najbardziej aktualnego backupu tego serwera, jako kolejnego dysku do dowolnego komputera w sieci, na którym zainstalowany jest ShadowProtect i udostępnienie go użytkownikom.

 

VirtualBoot
W przypadku awarii serwera najprostszym i najszybszym sposobem na jego przywrócenie do pracy, jest uruchomienie ostatniego poprawnego backupu jako maszyny wirtualnej, w oparciu o StorageCraft VirtualBoot. W ciągu kilku minut tworzona jest maszyna wirtualna na podstawie ostatniego poprawnego backupu, co umożliwia normalną pracę użytkownikom sieci.

 

Konwersja do maszyny wirtualnej
StorageCraft ShadowProtect pozwala na przekształcenie backupu, utworzonego na maszynach fizycznych, na plik w formacie .VHD lub .VMDK i uruchomienia go jako maszyny wirtualnej. Jest to szczególnie wygodna funkcjonalność w środowiskach mocno zwirtualizowanych, gdzie uszkodzoną maszynę fizyczną można łatwo zastąpić kolejną maszyną wirtualną.

 

Konsola zarządzająca
StorageCraft ShadowProtect wyposażony jest w system centralnej instalacji i administracji. Administrator sieci z centralnej lokalizacji może zainicjować instalację i skonfigurować backup na stacjach roboczych i serwerach pracujących w sieci lokalnej.

 

Weryfikacja backupu
Tworząc i przechowując backup chcesz mieć 100% pewności, że w razie potrzeby będziesz mógł z niego skorzystać. Dlatego każdy backup, zaraz po utworzeniu, jest automatycznie weryfikowany. Dodatkowo, możliwe jest ustalenie okresu, po którym kopie zapasowe powinny być ponownie weryfikowane pod kątem ich przydatności do użycia.

 

Powiadomienia mailem
Regularne tworzenie backupu jest bardzo ważne. Rozwiązania StorageCraft pozwalają na regularne wysyłanie powiadomień do administratora, informujących o aktualnym stanie wykonania backupu i o ewentualnych problemach, które mogły się podczas jego tworzenia pojawić.

 

Konsolidacja backupów przyrostowych
Tworzenie backupu łączy się zawsze z koniecznością przechowywania znacznych ilości danych. Aby ograniczyć ich ilość, w rozwiązaniach StorageCraft stosowane są mechanizmy konsolidacji tworzonych backupów. Codzienne backupy przyrostowe mogą być łączone (konsolidowane) w backupy dzienne, tygodniowe i miesięczne.