ISACA, stowarzyszenie non profit obsługujących 100.000 specjalistów IT na świecie, przeprowadziła badanie wśród ponad 4500 członków z 83 krajów, w tym 980 członków w Europie. Wyniki europejskiej edycji badania pokazują powolny wzrost akceptacji na wykorzystanie własnych urządzeń (BYOD) w miejscu pracy, z 28% organizacji swobodnie dopuszczających stosowanie osobistych urządzeń mobilnych do pracy, w porównaniu z […]