outsourcing it

Outsourcing IT – Powody, Zagrożenia, Korzyści – cz. 3

Kontynuujemy cykl dotyczący outsourcingu IT. W części pierwszej omówiliśmy dlaczego firmy sięgają po usługi zewnętrzne, w drugiej omówiliśmy zagrożenia związane ze zlecaniem operacji na zewnątrz. Dzisiaj zajmiemy się z kolei zaletami outsourcingu. Outsourcing – Korzyści Oprócz zagrożeń wymienionych w poprzedniej części, firmy mogą spodziewać się również wielu korzyści outsourcingu. Dostęp do nowoczesnych technologii oraz bogatej wiedzy. Dynamiczny rozwój […]

Outsourcing IT – Powody, Zagrożenia, Korzyści – cz. 2

W pierwszej części omówiliśmy powody, dla których firmy decydują się na skorzystanie z outsourcingu. W części drugiej omówimy zagrożenia , jakie może z sobą nieść zlecanie działań firmie zewnętrznej. Outsourcing – Zagrożenia Zawsze kiedy przekazujemy część odpowiedzialności za biznes – bez względu na to, czy jest to nowy pracownik, czy firma zewnętrzna – istnieje pewne ryzyko. Czy […]