StorageCraft ImageManager

Program do zarządzania procesami związanymi z backupem

ShadowProtect_ImageManager_Logo_small

 

StorageCraft ShadowProtect ImageManager jest programem pozwalającym na sterowanie procesami, które są związane z zarządzaniem backupami, takimi jak: weryfikacja backupów, konsolidacja backupów przyrostowych, replikacja backupów do zdalnej lokalizacji oraz retencja. Program pozwala także na wykorzystanie dodatkowych opcji, takich jak:

intelligentFTP,
 ShadowStream,
 HeadStart Restore.

 

StorageCraft ImageManager jest dostępny bezpłatnie dla użytkowników wszystkich wersji programów StorageCraft ShadowProtect. Opcje intelligentFTPShadowStream oraz HeadStart Restore są opcjami licencjonowanymi oddzielnie.

 

Kluczowe korzyści

 replikacja backupów na dysk lokalny, dysk sieciowy lub do chmury,
 weryfikacja poprawności wykonania backupu,
 konsolidacja backupów przyrostowych w dzienne, tygodniowe i miesięczne,
 możliwość scalenia wielu miesięcznych plików backupu w jeden plik,
 automatyczne usuwanie starszych backupów, zgodnie z ustaloną polityką,
 unikalna technologia HeadStart Restore, pozwalająca na minimalizację czasu odzyskiwania backupu,
 możliwość ustawienia procentowego poziomu wydajności przetwarzania zdefiniowanych zadań,
 możliwość zdefiniowania obciążenia łącza podczas replikacji backupu (w ramach tygodniowego harmonogramu),
 powiadomienia mailem o zdarzeniach związanych w backupem.

 

Najważniejsze funkcje

 

Konsolidacja

Aby uniknąć rozrastania się łańcucha zależnych od siebie backupów przyrostowych, StorageCraft ImageManager pozwala na konsolidację utworzonych backupów przyrostowych. Backupy przyrostowe utworzone danego dnia są konsolidowane po określonym czasie w backupy dzienne, backupy dzienne w backupy tygodniowe, a backupy tygodniowe w miesięczne.

Retencja

Aby oszczędzać miejsce na dyskach, StorageCraft ImageManager pozwala na usuwanie backupów, które nie są już niezbędne. Administrator może zdefiniować czy i po jakim czasie powinny być usuwane backupy przyrostowe wykonywane w ciągu danego dnia, skonsolidowane backupy dzienne i skonsolidowane backupy tygodniowe.

 Weryfikacja backupu

Tworząc i przechowując backup chcesz mieć 100% pewności, że w razie potrzeby będziesz mógł z niego skorzystać. Dlatego każdy backup, zaraz po utworzeniu, jest automatycznie weryfikowany. Dodatkowo, możliwe jest ustalenie okresu, po którym kopie zapasowe powinny być ponownie weryfikowane pod kątem ich przydatności do użycia.

Powiadomienia mailem

Rozwiązanie StorageCraft ImageManager pozwala na regularne wysyłanie powiadomień do administratora, informujących o konsolidacji i retencji backupów, o stanie wykonania repliki backupu, realizacji zadania HSR (HeadStart Restore), jak również o ewentualnych błędach,czy małej ilości miejsca na dysku.

Zainteresowała Cię oferta? Prosimy o kontakt!